UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung 279 dự án đấu giá đất năm 2021

Hồi tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Trong đó, có 864 dự án đấu giá được duyệt với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 1.676 ha. Theo đó, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá hơn 748 ha.

Thì vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa vừa mới bổ sung vào Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Với tổng cộng 279 dự án, với tổng diện tích đất đấu giá hơn 159 ha. Dự kiến số tiền sử dụng đất thu về có thể lên tới 4.166,5 tỷ đồng. Cùng tìm hiểu về thông tin này ở bài viết bên dưới của pdcads.com nhé.

Thanh Hóa bổ sung thêm 279 dự án vào danh mục đấu giá đất năm 2021

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có ban hành quyết định về việc bổ sung 279 dự án. Tương đương 159,3ha vào danh mục đấu giá đất năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký quyết định số 3114 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa bổ sung thêm 279 dự án vào danh mục đấu giá đất năm 2021
Thanh Hóa bổ sung thêm 279 dự án với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 4.166,5 tỷ đồng

Theo đó, Thanh Hóa sẽ bổ sung tổng số 279 dự án vào danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Tổng diện tích đất theo quy hoạch là 402,5 ha. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 159,3 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 4.166,5 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật là 2.799,9 tỷ đồng.

Một số dự án có diện tích lớn đấu giá. Bao gồm: Khu dân cư mới phía Đông đường Lam Sơn giai đoạn 1 quy mô 10 ha (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống); khu dân cư trung tâm xã Hà Lai quy mô 14 ha (xã Hà Lai, huyện Hà Trung); khu dân cư trung tâm thùng đấu ao gạo quy mô 18,4 ha (xã Hà Bình, huyện Hà Trung); khu dân cư thôn Kim Hưng; Kim Phát quy mô 15 ha (xã Hà Đông, huyện Hà Trung),…

Đồng thời sẽ đưa 2 dự án ra khỏi Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021

Đồng thời, Thanh Hóa sẽ đưa 2 dự án ra khỏi Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Diện tích theo quy hoạch của 2 dự án này là 2,64ha. Diện tích thực hiện đấu giá là 2,44ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu: 22,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa tiến hành điều chỉnh lại diện tích và số tiền đối với 2 dự án trong Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Bao gồm: Khu dân cư; tái định cư thôn Trung Phú; Khu dân cư thôn Mỹ Phong tại xã Yên Mỹ. Phê duyệt tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 07/5/2021. Của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

Những chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa
Hình ảnh về bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Đồng thời, rà soát lại: quy hoạch xây dựng; quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án. Đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý việc lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá. Phải có kinh nghiệm, năng lực tốt. Đặc biệt tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trả lời